تعیین حد و حدود و خط قرمزها

تعیین حد و حدود و خط قرمزها

برای تعیین حد و حدود چه باید کرد؟ استدلال، خواهش، تمنا، بحث و حتی التماس و تهدید بر کودک نوپا بی تاثیر است. زیرا این روش ها زمانی موثر واقع می گردند که توانایی های ذهنی انسان به حدی رشد کرده باشد و این رشد پس از دوره ی نوپایی صورت می گیرد بنابراین از کودکان نو پا انتظار درک چنین مسایلی را نباید داشت.
سعی کنید؛ حد و حدودها را قاطعانه و عادلانه تعیین کرده و نظم مشخصی را برقرار سازید اما باید بدانید بمحض اینکه حد و حدود و روالی را که در نظر گرفته اید، تعیین و رعایت شد، کودک از انجام هیچ کاری برای ریختن یا تغییر نظم و قانون شما - برای رسیدن به خواسته هایش - کوتاهی نخواهد کرد. در ضمن گاهی اوقات کودک نوپا از انجام کارهای جنون آمیز ابایی ندارد. به عنوان مثال کودکان دیگر را در راه پله ها هل میدهد که این کار او شما را تا سر حد جنون، عصبانی و نگران می کند اما در واقع او این کارها را از روی شیطنت و خشونت انجام نمیدهد بلکه فقط احساس های خود را بروز می دهد زیرا هنوز توانایی ابراز آن ها را در قالب کلمات مناسب، کسب نکرده است. البته هرگز نباید چشم خود را بر چنین رفتار هایی ببندید یا با این توجیه که برخی کارها وقتگیر است یا کودک با انجام دادن آن کار، همه چیز را به هم می ریزد، مانع تلاش های وی برای انجام امور مربوط به خودش شوید. زیرا اگر بچه هنگام غذا خوردن، صورت، میز وکف زمین را کثیف کرده یا از تمام سلاح های کودکان نوپا- جیغ کشیدن، لگد زدن، پرتاب اشیا یا نحسی کردن و ...- استفاده نموده و تمام خانه را زیر و رو می کند، اتفاق خاصی روی نداده بلکه اصل مهم و حایز اهمیت این است که او اجازه نداشته باشد حرفش را به کرسی بنشاند و قوانین را زیر پا بگذارد. شما باید حد و حدود و خط قرمزهای مشخص و روشنی را تعیین کرده و به آنان ثابت کنید؛ هیچ تسلط و کنترلی بر شما ندارند و نخواهد داشت.
ثبات قدم و استمرار یکی از مهمترین نکات در تربیت کودکان نوپاست. فراموش نکنید؛ اگر تا پیش از این دوره در مراقبت ها و توجه ها، رعایت حد و حدود و قوانین، بین شما و افراد دیگری که از بچه نگهداری میکنند، وحدت رویه وجود نداشت؛ فرزندتان نمیدانست که چگونه میتواند از این موضوع به نفع خود بهره برداری کند اما کودک نوپا به خوبی میداند چگونه باید تفرقه بیندازد و حکومت کند. او بسرعت برای بدست گرفتن کنترل اوضاع «تفرقه بینداز و حکومت کن» را یاد میگیرد و اگر والدین و افرادی که از او مراقبت و نگهداری می کنند- با همدیگر- اتفاق نظر نداشته باشند و یا در قاطعیت شما – بر حسب اینکه چقدر حوصله دارید- خللی وارد شود؛ بی تردید کودک این تزلزل را شناسایی می کند و از آن سو استفاده خواهند نمود.


برگرفته از کتاب مادر کافی
نوشته جی.اُ.فراست
ترجمه دکتر مهبد ابراهیمی
زیر نظر دکتر محمد سهامی


برای اطلاعات بیشتر در مورد اختلالات یادگیری، بیش فعالی، مشاوره تحصیلی، روانشناس کودک، روانشناس نوجوان،با شماره 02144975388  تماس حاصل فرمایید؛ همچنین میتوانید از دیگر مقالات سایت در این موارد بهره مند شوید. Share تاريخ: 1397/01/18 مشاهده : 395

, , , , ,گذاشتن نظر