تشکیل پایه های یادگیری

فرصت های طلایی یادگیری را ایجاد کنید.

وقت گذراندن با کودکان بهترین هدیه ای است که شما می توانید به آن ها بدهید. با هم کتاب بخوانید، کودک را به پارک ببرید یا چرخ دو چرخه ای را با کمک هم تنظیم کنید. این زمان فرصت بسیار مناسبی برای شکل دهی به عقاید کودک و ایجاد عادت های مثبت است.
این فرصت ها زمانی آسان تر ایجاد خواهد شد که قوانین مشخصی در خانواده وجود داشته باشد. به طور مثال: «با هم غذا می خوریم ولی در زمان غذا خوردن تلویزیون تماشا نمی کنیم.» در موقعیتی که فعالیت مشترکی را انجام می دهید سعی کنید عواملی که باعث حواس پرتی می شود را کنترل نمایید، مثل: تلفن، تلویزیون و رادیو.
بدانید که این فرصت ها وقتی می تواند مفید باشد که شما و کودکانتان در شرایطی مناسبی باشید، زمانی که کودک خسته است زمانی مناسبی نیست.
برگرفته از کتاب کودکان دانشمندان کوچک
مولفان: بیل لوکاس و آلیستراسمیت
مترجم: پریسا خسروتاش

برای اطلاعات بیشتر در مورد اختلالات یادگیری کودکانتان می توانید از دیگر مقالات سایت در این موارد بهره مند شوید.

Share تاريخ: 1396/03/16 مشاهده : 561

, , , , ,گذاشتن نظر