تشکیل پایه های یادگیری

کودکان کوچکتر اگر موفق شوند و از طرف بزرگ سالان تشویق نشوند، در طی زمان به این نتیجه خواهند رسید که...

موفقیت
کودکان کوچکتر اگر موفق شوند و از طرف بزرگ سالان تشویق نشوند، در طی زمان به این نتیجه خواهند رسید که کار مورد نظر را خوب انجام نداده اند و در کل این ذهنیت را خواهند داشت که «خوب نیستند.»
سعی کنید به جای واژه شکست از واژه «بازخورد» استفاده کنید. به او بگویید که در طی انجام کار مورد نظر، فرصت برای اشتباه کردن نیز دارد و هر زمانی که خوب عمل کرد نظر مثبت خود را به او منتقل کنید و او را تشویق نمایید.

نکاتی جهت افزایش موفقیت های کودک 
در مورد موفقیت های روزانه کودک از تشویق کلامی استفاده کنید.
واژه هایی مثل: «خوب عمل کردی، خیلی اون رو خوب انجام دادی، خیلی ازت ممنونم چون...»
وقتی در کارهای شخصی اش در حال پیشرفت است او را مورد توجه قرار داده و تشویق نمایید.
به او یاد دهید که از هر شکست می توان به عنوان فرصتی برای یادگیری و بهتر بودن در دفعات بعد استفاده کند.

برگرفته از کتاب کودکان دانشمندان کوچک
مولفان: بیل لوکاس و آلیستراسمیت
مترجم: پریسا خسروتاش


برای اطلاعات بیشتر در مورد اختلالات یادگیری کودکانتان می توانید از دیگر مقالات سایت در این موارد بهره مند شوید.


Share تاريخ: 1396/03/02 مشاهده : 496

, , , ,گذاشتن نظر