تشکیل پایه های یادگیری

برگرفته از کتاب کودکان دانشمندان کوچک
مولفان: بیل لوکاس و آلیستراسمیت
مترجم: پریسا خسروتاش

امنیت
به دلیل اینکه گاهی یادگیری با شکست همراه می شود ممکن است برای کودک احساس خطر ایجاد نماید. اگر کودکی در حین یاد گرفتن، احساس عدم امنیت نماید ار قرار گرفتن در موقعیت های جدید یادگیری خواهد ترسید. برای رفع این مشکل سعی کنید زمانی که با هم مشغول یادگیری هستید به او فرصت دهید تا گاهی اشتباهاتی داشته باشد. این را بدانید که اگر او را به خاطر اشتباهاتش زیاد مورد انتقاد قرار دهید، دچار عدم امنیت خواهد شد.

نکاتی جهت افزایش احساس امنیت در کودک
قاعده 4 به 1 را فراموش نکنید. یعنی زمانی کودک را تنبیه کنید که مطمئن باشید در آن روز او را 4 بار تشویق کرده باشید.
قوانین را به وضوح توضیح دهید و در اجرای آن ها ثبات قدم داشته باشید.

هویت یابی
از این موضوع آگاه باشید که کودک شما هویت جداگانه ای دارد پس به او فرصت دهید علائق خود را دنبال کند نه اینکه دنباله رو شما باشد. کودک به وسیله شناخت نقاط ضعف و قوت خود و چیزهایی که برایش پر اهمیت است، به کشف هویت خود می پردازد. کودکانی که فرصت های مناسبی برای شناخت هویت خود دارند، یادگیری و موفقیت بیشتری نصیبشان خواهد شد. پس برای کمک به یادگیری بهینه کودک لازم است به رشد هویت کودک توجه شود.

نکانی برای کمک به رشد هویت کودک
کودک را تشویق نمایید در مورد احساساتش صحبت کند. این موضوع به خصوص در مورد پسرها پر اهمیت است زیرا آن ها به راحتی احساس خود را بیان نمی کنند.
در مورد علاقه مندی های خود با او صحبت کنید. مثالی از علائق کودکی خود بزنید و سعی کنید در این زمینه از هر نوع مقایسه ای پرهیز کنید مگر اینکه از روش های مثبت در این زمینه استفاده کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اختلالات یادگیری کودکانتان می توانید از دیگر مقالات سایت در این موارد بهره مند شوید.


Share تاريخ: 1396/02/23 مشاهده : 606

, , , ,گذاشتن نظر