تشکیل پایه های یادگیری

کودکان اگر چیزی را بخواهند برای رسیدن به آن تلاش خود را می کنند...

رویا پردازی و فکر کردن به آرزوها
کودکان اگر چیزی را بخواهند برای رسیدن به آن تلاش خود را می کنند. آن ها نیاز دارند یاد بگیرند که رویاهایشان را با واقعیت تطبیق دهند. شاید نیاز باشد در بین راه، عملکرد خود را عوض کنند که در این راه به همراهی شما نیاز دارند. زمانی می رسد که آرزوهای کودک شما تبدیل به اهداف می شوند که در این صورت برای رسیدن به آن ها تلاش می کنند. در واقع هدف، آرزویی با محدوده زمانی مشخص است. کودکانی که هدف گذاری می کنند و برای رسیدن به آن ها تلاش می نمایند، در آینده افراد موفق تری خواهند بود.
نکاتی جهت پرورش رویا پردازی کودک
مثبت باشید به جای نمیتوانم، بگویید می توانم.
به کودکتان کمک کنید اهداف کوچک برای خود تعیین نمایید و در مورد روش های رسیدن به آن ها با یکدیگر مذاکره نمایید. زمانی که موفق شد او را تشویق نمایید و زمانی که شکست خورد او را مورد حمایت قرار دهید.
آرزوهای شخصی خود را با او مطرح کنید.

برگرفته از کتاب کودکان دانشمندان کوچک
مولفان: بیل لوکاس و آلیستراسمیت
مترجم: پریسا خسروتاش

برای اطلاعات بیشتر در مورد اختلالات یادگیری کودکانتان می توانید از دیگر مقالات سایت در این موارد بهره مند شوید.


Share تاريخ: 1396/02/19 مشاهده : 609

, , ,گذاشتن نظر