کودکان با دشواری های اساسی در ریاضیات

برخی از کودکان با اشکلات ویژه یادگیری، دشواری هایی در درک مسائل ریاضیات دارند.

اصطلاحی که برای موارد شدید این حالت بکار می رود، دیس کالکولی یا اختلال در محاسبه و کسب مفاهیم ریاضی است. این گروه از کودکان معمولا در زمینه درک روابط فضایی دچار مشکل شدید هستند. در بررسی دشوارییهای ریاضی این گروه از کودکان باید به مشکلات درک بینایی و تفکر این کودکان نیز توجه شود.
یاد آوری می شود، همانگونه که در ابتدای این بحث آمده است تقسیم بندی کودکان با نارسایی های ویژه یادگیری به هفت گروه یاد شده، صرفا جهت ساده تر کردن مطالعه و درک بهتر انواع مشکلات این کودکان است. اما باید بخاطر داشت که در برخی موارد ممکن است کودکی در چند زمینه اختلال و نارسایی داشته باشد، مثلا ضمن داشتن لکنت زبان از نظر حرکتی، بینایی یا شنوایی نیز دارای مشکلاتی باشد.
برگرفته از کتاب اختلالات یادگیری 
تالیف: دکترعزت الله نادری - دکتر مریم سیف نراقی



Share تاريخ: 1396/02/13 مشاهده : 644

, , , ,



گذاشتن نظر