کودکان با دشواریهای اساسی در نوشتن

مشکلات نوشتن در بین کودکان با صدمات مغزی، کودکان با آسیب های خفیف مغزی و کودکان با نارساییهای ویژه یادگیری اکثرا دیده می شود. 

اصطلاح دیس گرافی برای کودکانی که علی رغم هوش طبیعی بسیار بد می نویسند، به کار می رود. این کودکان معمولا آئینه-نویسی یا وارونه نویسی می کنند، یا بد خط می نویسند. برخی از محققان عقیده دارند که بد نویسی این کودکان معمولا به دلیل عدم- هماهنگی حرکتی آنان است؛ اما به هر حال نوشتن باید به عنوان یک عمل پیچیده که شامل رشد ذهنی مهارت های حرکتی و بینایی است در نظر گرفته شود.
اهمیت درست نوشتن یا خوانا نوشتن به گونه ای که قابل خواندن برای دیگران باشد کاملا روشن و آشکار است. اکثر متخصصان برای نوشتن نقشی اساسی قائل هستند و از آن برای یاد دادن خواندن و هجی کردن استفاده می کنند. در مواردی که دشواریهای نوشتنی کودک آنچنان شدید است که با روش های آموزش ویژه قابل اصلاح نیست از ماشین تحریر برای نوشتن استفاده می شود. 
برگرفته از کتاب اختلالات یادگیری 
تالیف: دکترعزت الله نادری - دکتر مریم سیف نراقیShare تاريخ: 1396/02/09 مشاهده : 534

, , ,گذاشتن نظر