گروه بندی و مراحل تشخیص کودکان با اختلالات یادگیری

برای سادگی مطالعه مشکلات کودکان با نارساییهای یادگیری آنان را به هفت گروه با دشواری هایی که در دنباله بحث به شرح کوتاهی از هر یک خواهیم پرداخت، تقسیم می کنیم.

کودکان با دشواریهای حرکتی
برخی از دانشمندان عقیده دارند که رشد متعادل توانییهای حرکتی، اساس یادگیرهای بعدی را تشکیل می دهد. تعدادی از کودکان با نارساییهای ویژه یادگیری علی رغم هوش طبیعی از نظر رشد حرکتی بسیار کندتر از کودکان عادی هستند، به گونه ای که اصلاح دشواریهای حرکتی کودکان ممکن است از جنبه های کاملا ضروری باشد. مشکلات حرکتی کودکان ممکن است از جنبه های مختلفی مورد توجه قرار گیرد که در این قسمت به دو دسته از آن ها اشاره می شود:
الف- توانایی های حرکتی مربوط به عضلات بزرگ، مانند چهار دست و پا رفتن، پریدن، دویدن، لی لی کردن، پرتاب کردن و...
ب- توانایی های حرکتی مربوط به عضلات ظریف مانند سوزن نخ-کردن، قیچی کردن، رنگ کردن، تا کردن، مهره بند کردن، بستن بند کفش، نقاشی کردن و... 
برگرفته از کتاب اختلالات یادگیری 
تالیف: دکتر عزت الله نادری – دکتر مریم سیف نراقیShare تاريخ: 1396/02/27 مشاهده : 571

, ,گذاشتن نظر