آموزش توالت به کودکان سه ساله

وقتی کودک بهنجار به سن بیست و چهار ماهگی یا بیشتر می رسد، می تواند خشک بودن را یاد بگیرد. ولی شما باید آن را به کودک بیاموزید. معمولا می توانید این کار را تقریبا ظرف دو یا سه هفته به کودک یاد بدهید.

چارت ستاره طلایی را روی در یخچال بچسبانید. یک جفت شلوار مخصوص آموزش و یک جعبه ستاره طلایی بخرید و آنگاه برنامه خود را برای کودک توضیح دهید و بگویید: میخواهم به تو خشک بودن را آموزش بدهم. هر دفعه که به دستشویی بروی یک ستاره طلایی دریافت می کنی یک خوردنی هم به تو می دهم. چرا الان به دستشویی نمی روی؟

در صورتی که کودک از رفتن به دستشویی امتناع کرد، مجبورش نکنید، نق هم نزنید، سرزنش هم نکنید. اما اگر حتی به مدت خیلی کوتاهی به توالت رفت، به او بگویید: بسیار خوب حالا یک ستاره طلایی روی چارت می چسبانم. امروز خوراکی چی دوست داری؟

شب سر میز شام تعداد دفعاتی را که کودک به دستشویی رفته است به اطلاع پدر برسانید. برای روزهایی که کودک سعس میکند خشک بماند، با یک مداد رنگی یک (خ) بزرگ پایین ستون مربوط به آن روز بگذارید. و یادتان نرود که موفقیت کودک را هم سر میز شام اعلام کنید.

هر وقت کودک فراموش کرد و خودش را خیس کرد او را وادار کنید تا شلوارش را در دستشویی آب بکشد و در خشک کن بیندازد. یک اسفنج هم در دستشویی قرار دهید تا کودک بتواند آب و صابونی را که روی زمین ریخته تمیز کند. این کار را هر وقت شلوارش را خیس می کند انجام دهید.

نق نزنید، سرزنش هم نکنید، خونسرد باشید. مثلا بگویید: آخ آخ یادت رفت و شلوارت را خیس کردی. بسیار خوب، بیا به دستشویی برویم تا به تو نشان دهم که چطور آنها را بشویی.

کمی آب در تشت بریزید، کمی صابون به شلوار بزنید و آن را بچلانید و بگذارید بقیه کار را او انجام دهد. یادش بدهید چگونه آبهایی را که روی زمین ریخته با اسفنج جمع کند. یادش بدهید چگونه شلوار را آب بکشد و چطور در خشک کن قرار بدهد. بسیار خوب حالا باید صبر کنی تا شلوارت خشک بشود. چون فقط همین یک شلوار را داری بنابراین باید همین جا بنشینی و صبر کنی؛ من تو را چند لحظه بعد خواهم دید، خداحافظ.Share تاريخ: 1395/12/28 مشاهده : 666

, ,گذاشتن نظر