اختلالات یادگیری و ناتوانایی های یادگیری

در چند دهه اخیر، ناتوانی یادگیری علت اصلی مشکلات شدید یادگیری تحصیلی شناخته شده است.

البته به نظر می رسد این مشکل، ناشی از ضعف بینایی، شنوایی، عدم توانمندی حرکتی ،همچنین  یا محرومیت های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی نیست.
ناتوانی های یادگیری به گروهی از اختلالات گفته می شود که دارای مشخصه هایی نظیر دشواری در فراگیری و گوش دادن، خواندن، نوشتن و محاسبه کردن هستند.
این اختلالات، روندی تحولی دارند که پیش از دبستان شروع می شوند و تا بزرگسالی ادامه پیدا می کنند.
از میان تمام ناتوانی های یادگیری، ناتوانی یادگیری ریاضی دارای اهمیت ویژه ای است. ناتوانی یادگیری ریاضی دیسکالکولیا نامیده می شود.
دانش آموزان دارای اختلال ریاضی ، شکست هایی در زمینه یادگیری ریاضی در کلاس های معمول دارند و مشکلاتی مانند فهم شمارش اعداد و ارزش ها را دارند. از طرفی نمی توانند نمادهای ریاضی را بنویسند یا به یاد آورند و مشکلاتی در ارتباط با کاربرد کامپیوترهم  دارند.Share تاريخ: 1395/11/23 مشاهده : 447

, , , ,گذاشتن نظر